Hırsızlık Sigortası

Sivil Hırsızlık

Hırsızlık Sigortası ile eşya ve mallarınızın hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacakları ziya ve zararları teminat altına alabilirsiniz.Hırsızlığın;

Kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, tırmanma ve aşma suretiyle sigortalı mahale girilerek, Kaybolan, çalınan veya uydurularak elde edilen anahtarla veya başka aletler veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek, Sigortalı yerlere gizlice girilerek veya saklanarak, Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınır.

Hırsızlık Sigortaları sigortalanan rizikoya göre;

  • Ticari Hırsızlık
  • Sivil Hırsızlık
  • Kasa Hırsızlık

Taşınan Para

Taşınan Para Sigortası, para ile ölçülebilen kıymetlerin (nakit, çek, senet, kıymetli evrak… vb), poliçede belirtilen güzergahta Sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınması sırasında gerçekleşebilecek hasarları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alır. Aşağıdaki haller teminat altındadır:

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık ,
  • Herhangi bir araç ile nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık
  • Nakil esnasında micbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar .
  • Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
  • Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı,
  • Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar .

 Emniyeti Suistimal Sigortası

Emniyet-i Susitmal Sigortası,sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı  bordroya kayıtlı  kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para  ile  ölçülebilen  mallarını çalmak, zimmetine  geçirmek, hile  ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu  ile  bunlara  sahip olmak suretiyle  yapacakları  emniyeti  suiistimal  halleri  neticesinde sigortalının uğrayacağı  zararı, muafiyet  hükmü  saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı  azami  bedeli  geçmemek  üzere temin eder.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(554)498-0735